Åk 7-9

  • Stormaktstiden i Sverige

    Vi berättar om det svenska östersjöriket – hur Sverige blev en stormakt, regenternas roll under 1600-talet och varför stormaktstiden tog slut. Tillgänglig t.o.m. 24 november 2017.

    Läs mer om Stormaktstiden i Sverige »
  • Kunglig historia

    Eleverna får en introduktion till museet. Vi visar föremål som direkt kan knytas till kungligheter och kända händelser såsom slaget vid Lützen och Gustav III:s maskeradbal. 

    Läs mer om Sveriges kungliga historia »