Förskola

  • Riddartid i Storkyrkan

    Alldeles nära ”S:t Göran och draken” i Storkyrkan får eleverna klä ut sig i riddarens tabard och lära sig om riddarens liv, utbildning, skydd och vapen. Alla i klassen får prova något från riddarens rustning. Som avslutning på visningen blir barnen dubbade till riddare och får ett riddarbevis.

    Här lägger vi tyngdpunkt på kamratskap!

    Läs mer »