Nyöppning av Livrustkammaren

17 juni 2019

 

Ny basutställning invigs

Livrustkammaren är Sveriges äldsta museum och de unika samlingarna som skildrar Sveriges kungliga historia har hittills setts av miljontals besökare. Efter en tids renovering öppnar en ny uppdaterad utställning i de gamla valven på Stockholms slott. Måndagen den 17 juni kl 15.00 invigs Livrustkammarens nya permanenta utställning av H.M. Konungen, i närvaro av H.M. Drottningen och kulturminister Amanda Lind. Tal av Livrustkammarens museichef Malin Grundberg och Maria Jansén, överintendent vid Statens historiska museer. Välkomna att delta i invigningsceremonin utanför museet på Slottsbacken 3. Därefter öppnas museet för allmänheten och har öppet till kl 21.00. Fri entré.

Monarkins makt under 500 år

I Livrustkammaren finns spåren av Sveriges kungliga historia, från 1500-talet till i dag. Vapen, rustningar, dräkter och vagnar berättar om händelser och personer från 500 år av svensk, men också internationell, historia. Den nya utställningen handlar om monarkin – om hur den har kunnat legitimera sin makt och motivera sin existens. Den berättar om kända segrar, dramatiska ögonblick och spektakulära ceremonier. Men också om glädjeämnen och sorger för de kvinnor och män som har format den kungliga historien – genom krig, konflikter och kriser och in i demokratins tidevarv.

Älskade föremål och nya perspektiv

I den nya utställningen kommer vi visa både bekanta föremål och sådana som inte visats tidigare. En av de viktigaste nyheterna i utställningen är en sammanhållen kronologisk berättelse om monarkins makt under 500 år. Samlingarna presenteras på nya sätt, med stöd i befintlig och pågående forskning inom flera områden. Med en ny basutställning vill vi möta dagens besökare med en uppdaterad berättelse om Sveriges historia genom monarkin och personer kopplade till den, från Gustav Vasa till nutid.

Den nya utställningen kommer att vara lättare att förstå och ska beröra alla sinnen. Interaktiva stationer med dofter, material och ljud kommer inspirera till ett nyfiket lärande om vår svenska kungliga historia. Att inte ha någon förkunskap om Sveriges historia ska inte vara något hinder. Den magiska känsla som idag finns i utställningen kommer vi värna om. Den rustika enkla elegans som präglat museet kommer vara vägledande även i den nya utställningen.

Utforska den nya utställningen

Den magiska vagnhallen, välkommen en trappa ner

Med anledning av arbetet med den nya basutställningen är större delen av museet stängt tom nyöppningen. Under ombyggnadsperioden välkomnar vi våra besökare till museets butik på
entréplan samt till nedre planets utställningsrum, där man kan uppleva de kungliga vagnarnas prakt och elegans.  Läs mer här >>