Kalendarium

Vänföreningens kommande aktiviteter

Svenska Akademien i vardag och fest

Torsdag 12 april kl. 17.30

Svenska Akademien instiftades år 1786 av Gustaf III med syftet att “arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet.” Dess främsta uppgift var att vårda svenska språket och litteraturen och detta arbete dominerar fortfarande Akademiens verksamhet. Svenska Akademien är mest känd för sin utdelning av Nobelpriset i litteratur varje år men vad händer alla andra dagar bakom de stängda dörrarna i Börshuset.

Vi har nöjet att erbjuda våra medlemmar en inblick i Akademiens arbete. Välkomna att lyssna på vår föredragshållare Odd Zschiedrich, f.d. kansliansvarig vid Svenska Akademien och Akademiens Nobelbibliotek 2003-2017. Under denna tid har Odd Zschiedrich arbetat mycket nära De Aderton och besitter därför en unik kunskap om Svenska Akademiens verksamhet och historia. Odd Zschiedrich är numera ceremonimästare vid Kungliga slottet.

Föredraget äger rum i Kungliga Myntkabinettets hörsal på Slottsbacken 6. Efteråt bjuds på lättare förtäring och ett glas vin på Livrustkammaren.

Anmälan sker genom att senast 5/4 betala 200 kr till Plusgiro 27 600-6, betalningsmottagare Livrustkammarens Vänner. Märk betalningen 12/4.
Avanmälan senast 5/4 till Mårten Hougström, tel 070-565 3755.


Slottstur med privat visning av Örbyhus och lunch på Gammel Tammen 
Söndagen 6 maj 2018

Örbyhus Slott

I år går vårresan norrut till det av historik fyllda slottet Örbyhus. Vi får en privat visning under ledning av slottsherren Gérard de Roquette-Buisson som är gift med Charlotte (nee von Rosen), född och uppvuxen på Örbyhus. Det är verkligen ett slott i ordets riktiga bemärkelse då det gamla centralt belägna försvarstornet från 1450-talet fortfarande är en del av huset och de gamla försvarsmurarna från Gustav Vasas tid också är välbevarade. Den mest omtalade delen är Erik XIV:s fängelse. Här satt han fram till sin död 1577. Var hans ärtsoppa förgiftad?

Fram till 1641 var slottet i kunglig ägo. Därefter gick det i tur och ordning över till ätterna Banér, Bielke, de Geer, von Platen mfl innan familjen von Rosen övertog slottet i slutet av 1800-talet. Överceremonimästare Eugen von Rosen rustade upp slottet. Döttrarna Charlotte, som fortfarande bor kvar i huset och Christina (gift d’Otrante) som f ö är medlem i Vänföreningen har genom åren vårdat slottet och fört dess traditioner vidare. Örbyhus är i högsta grad ett levande slott och framför allt ett privat hem.

Vårutflykten avslutas med ett lunch på värdshuset Gammel Tammen som är en del av Österbybruks herrgård. Meny: Ärtsoppa med punsch. Öl, vin eller alkoholfritt ingår. Avslutningsvis serveras vi pannkakor med grädde och sylt. Kaffe ingår också.

Avresa: Söndag 6 maj kl. 08:00 från Cityterminalen. Beräknad hemkomst kl. 16:30.

Pris: 950 sek/person
I resans pris ingår: Bussresa.  Inträde och guidning på Örbyhus. Lunch inkl dryck och kaffe. Färdledare från Livrustkammarens Vänner.

Anmälan sker genom att betala in till PlusGiro 27600-6 senast 27 april. V.g. uppge namn. Avanmälan sker senast 27 april till Mårten Hougström tel. 070-565 37 55.

Minsta antal deltagare 25 personer. Med reservation för ev ändringar.