Kalendarium

Vänföreningens kommande aktiviteter

Exklusiv visning av Ordensalarna

Torsdag 15 februari kl 17.30

Vad är egentligen en orden? Hur ser de svensla ordnarna ut? Vem kan få en svensk orden? Svenska ordnar har funnits i hundratals år och på Kungliga Slottet har ordnarna helt egna rum som alla berättar en historia. I ett unikt tillfälle när Livrustkammarens vänner får komma in på Slottet efter stägningsdags berättar ordensintendent Tom Bergroth om ordnarnas historia, andvändning och framtid. Visningen avslutas med lättare förtäring och frågestund i Livrustkammarens lokaler

Anmälan sker genom att senast 8/2 2018 betala 300 kr till Plusgiro 27 600-6, betalningsmottagare Livrustkammarens Vänner. Märk betalningen 15/2. Avanmälan senast 8/2 till Mårten Hougström, tel 070 565 37 55.

OBS! Antalet deltagare begränsat till 30. Samling Västra valvet 17.20


Livrustkammarens Vänners Årsmöte
Torsdag 15 mars kl.17.30

Hålls i Stensalen. Kallelse med dagordning kommer införas i nästa nummer av Vänbladet.

Efter årsmötet intas buffé i Stensalen. De som önskar delta i buffén anmäler sig genom att betala 300 kr till Plusgiro 27600-6 senast den 8 mars, betalningsmottagare Livrustkammarens Vänner. Avanmälan senast 8/3 till Mårten Hougström tel. 070-565 37 55.


Slottstur med privat visning av Örbyhus och lunch på Gammel Tammen 
6 maj 2018

Örbyhus Slott

I år går vårresan norrut till det av historik fyllda slottet Örbyhus. Vi får en privat visning under ledning av slottsherren Gérard de Roquette-Buisson som är gift med Charlotte (nee von Rosen), född och uppvuxen på Örbyhus. Det är verkligen ett slott i ordets riktiga bemärkelse då det gamla centralt belägna försvarstornet från 1450-talet fortfarande är en del av huset och de gamla försvarsmurarna från Gustav Vasas tid också är välbevarade. Den mest omtalade delen är Erik XIV:s fängelse. Här satt han fram till sin död 1577. Var hans ärtsoppa förgiftad?

Fram till 1641 var slottet i kunglig ägo. Därefter gick det i tur och ordning över till ätterna Banér, Bielke, de Geer, von Platen mfl innan familjen von Rosen övertog slottet i slutet av 1800-talet. Överceremonimästare Eugen von Rosen rustade upp slottet. Döttrarna Charlotte, som fortfarande bor kvar i huset och Christina (gift d’Otrante) som f ö är medlem i Vänföreningen har genom åren vårdat slottet och fört dess traditioner vidare. Örbyhus är i högsta grad ett levande slott och framför allt ett privat hem.

Vårutflykten avslutas med ett lunch på värdshuset Gammel Tammen som är en del av Österbybruks herrgård. Meny: Ärtsoppa med punsch. Öl, vin eller alkoholfritt ingår. Avslutningsvis serveras vi pannkakor med grädde och sylt. Kaffe ingår också.

Avresa: Söndag 6 maj kl. 08:00 från Cityterminalen. Beräknad hemkomst kl. 16:30.

Pris: 950 sek/person
I resans pris ingår: Bussresa.  Inträde och guidning på Örbyhus. Lunch inkl dryck och kaffe. Färdledare från Livrustkammarens Vänner.

Anmälan sker genom att betala in till PlusGiro 27600-6 senast 27 april. V.g. uppge namn. Avanmälan sker senast 27 april till Mårten Hougström tel. 070-565 37 55.

Minsta antal deltagare 25 personer. Med reservation för ev ändringar.