Livrustkammarens Vänner

Välkommen till Föreningen Livrustkammarens Vänner!

Nu finns Livrustkammarns Vänner även på Facebook

Livrustkammarens Vänner grundades i maj 2001 för att stödja Livrustkammarens verksamhet och bredda kunskapen om Sveriges historia och uppmuntra forskning och intresse för det förflutna till nytta och glädje för nutid och framtid.

Ett medlemskap i Vänföreningen ger en personlig kontakt med museet, innebär möjlighet till ökad kunskap om Sveriges historia, uppmuntrar forskning och erbjuder inspirerande och berikande museibesök. Vänföreningens medlemmar får underhållande och lärorika specialvisningar och föreläsningar i och utanför Livrustkammaren samt glada och givande medlemsträffar, utfärder, besök på intressanta historiska platser med mera.

I Livrustkammarens enastående lokaler i Kungliga Slottet i Stockholm möts föreningens medlemmar ett par gånger per år. Föreningen stödjer Livrustkammaren genom ekonomiska bidrag och genom att årligen utdela ett stipendium för ett förtjänstfullt forskningsarbete inom Livrustkammarens verksamhetsområde.

Föreningens medlemmar får vid olika tillfällen delta personligen i museets verksamhet. Därigenom kan Vännerna bidra till kunskapen om Livrustkammaren och aktivera intresset för Sveriges historia.

Läs mer om vad det innebär att vara medlem här. Och ta gärna del av föreningens stadgar!

Varmt välkommen som medlem!

Eric Jannerfeldt
Ordförande

Livrustkammarens Vänner
Slottsbacken 3
111 30 Sthlm

e-post: lrkvanner@gmail.com
Postgironummer 27 600-6