Medlemskap

Förmåner

 • Vänföreningens nyhetsbrev och inbjudan till alla aktiviteter och evenemang som Vänföreningen anordnar
 • Inbjudan till utvalda vernissager på Livrustkammaren
 • 50% rabatt på föredrag och liknande evenemang på Livrustkammaren. Vissa avvikelser från detta kan förekomma.
 • Ta del av ett unikt utflyktsprogram där annars stängda dörrar öppnas
 • Fri entré till alla utställningar på Livrustkammaren
 • 20 % rabatt på hela sortimentet i Livrustkammarens museibutik
 • Fritt lån av audioguide på Livrustkammaren

Årsavgifter

 • Vuxna 200 kr
 • Familj/par 350 kr
 • Studerande 125 kr
 • Betalas via Plusgiro 27600-6 eller Swish 123 107 3329
 • Betalningsmottagare: Livrustkammarens Vänner

Bli medlem i Livrustkammarens Vänner!

Årsavgiften är 200 kr för vuxen, 350 kr för familj/par och 125 kr för studerande.

Du betalar medlemsavgiften till Plusgiro 27600-6 eller Swish 123 107 3329.

Ange namn, adress och e-post. Om du har frågor eller inte får plats med all information på inbetalningen är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på lrkvanner(at)gmail.com

Hjärtligt välkommen som medlem!

Vänföreningens styrelse

Mårten Hougström, ordförande
Vald t.o.m. årsmötet 2020

Beata Rothelius, vice ordförande
Vald t.o.m. årsmötet 2020

Sven Wifstrand, sekreterare
Vald t.o.m. årsmötet 2020

Per Ahlander, kassör
Vald t.o.m. årsmötet 2020

Lars Franzén, medlemsansvarig
Vald t.o.m. årsmötet 2020

Malin Grundberg, museichef
Självskriven ledamot

Claes-Johan Larsson
Vald t.o.m. årsmötet 2021

Cecilia Lagersvärd
Vald t.o.m. årsmötet 2021

Andreas Lindén
Vald t.o.m. årsmötet 2020

Karin Yllfors
Vald t.o.m. årsmötet 2020

Revisorer

Inga-Maj Söderberg, ordinarie revisor
Vald t.o.m. årsmötet 2020

Christina Möller, revisorssuppleant
Vald t.o.m. årsmötet 2020

Valberedning

Marguerite d'Otrante, ordinarie
Vald t.o.m. årsmötet 2020

Sanna Evers, ordinarie
Vald t.o.m. årsmötet 2020

 

Svenska
Topp-bild: