Nyheter

Temavandring i Hagaparken

Onsdagen den 17 juli genomfördes den andra av sommarens temavandringar i vänföreningens regi. Den ägde rum i Hagaparken med 23 deltagare och Cecilia Lagersvärd var vår ciceron. Vandringen startade vid Haga Norra Grindar och avslutades vid Stallmästergården.

Nästa vandring äger rum 19 augusti på Djurgården.

 

Gustaf III:s paviljong. Foto: Mårten Hougström

Nya basuställningen öppnades 17 juni

Solen strålade härligt från en klarblå sommarhimmel när Livrustkammarens efterlängtade nya permanenta basutställning invigdes av H.M. Konungen, i närvaro av H.M. Drottningen och kulturminister Amanda Lind. Tal hölls av Livrustkammarens museichef Malin Grundberg, av Maria Jansén, överintendent vid Statens historiska museer, och av kulturminister Amanda Lind. När portarna slogs upp stod Livrustkammarens Vänner redo vid ett eget bord i entrén för att välkomna gamla och nya medlemmar i föreningen.

Text: Per Ahlander

Tre medlemmar ur vänföreningen

Styrelseledamöterna Karin Yllfors, Claes-Johan Larsson och Sven Wifstrand var på plats när den nya basutställningen öppnades. Många var intresserade att få veta mer om vänföreningens verksamhet. Foto: Per Ahlander

Temavandring på Ulriksdal

11 juni genomfördes den första av sommarens temavandringar i vänföreningens regi. Platsen var Ulriksdal och vår ciceron Cecilia Lagersvärd. Vi vandrade bl.a. förbi Confidencen, värdshuset, slottskapellet, slottsparken och slottet förstås.

Ulriksdals värdhus, en pampig villa i vitt

Ulriksdals värdshus. Foto: Mårten Hougström

Uflykt till Tidö slott

Livrustkammarens Vänner genomförde 12 maj en utflykt till Tidö slott med 48 deltagare. Claes-Johan Larsson var färdledare. Det blev en mycket lyckad dag. På Tidö, som Axel Oxenstierna lät uppföra på 1600-talet, togs vi emot av slottets ägare David von Schinkel och fick sedan en visning av slottet, där det fanns mycket vackert och intressant att se. Lunch intogs i Riddarsalen och besöket avslutades med att vi fick titta på motormuseet som öppnar i sommar.

Slottet ägdes i omkring 200 år av Oxenstiernska familjen, men såldes 1840. Det hade sedan flera olika ägare, innan Tidö 1890 kom i familjen von Schinkels ägo.

Tidö slott

Riddarsalen

 

Uppskattat föredrag av Stina Odlinder Haubo 11 april

45 deltagare fick en mycket trevlig torsdagskväll i Stensalen på Livrustkammarens Vänners evenemang torsdagen den 11 april, Vi fick lyssna på ett mycket intressant föredrag om den katastrofala avskedsaudiensen och inredningar på Gustaf III:s Drottningholm, framfört av Stina Odlinder Haubo. Därefter intogs ett glas vin och lättare förtäring. 

Andra drottningföredraget 28 mars

Livrustkammarens Vänner arrangerar 2019 i samarbete med Livrustkammaren fyra föredrag om Sveriges drottningar. 28 mars berättade Mårten Hougström och Cecilia Lagersvärd om drottning Sofia Magdalena (1746-1813). Efter föredraget följde tesalong i Stensalen och vänföreningen fick flera nya medlemmar under kvällen.

 

Årsmötet 16 mars

Lördagen den 16 mars ägde årsmötet i Livrustkammarens Vänner rum i Stensalen på Livrustkammaren. Sanna Evers och Lina Sandels Sjöströmlämnade styrelsen och Cecilia Lagersvärd valdes som ny ledamot. Dessutom antogs nya stadgar. Efter årsmötet serverades en lunchbuffé och ett glas vin.


Premiär för serien med föredrag om Sveriges drottningar

Torsdagen den 31 januari var det premiär för serien med föredrag om Sveriges drottningar, ett samarbete mellan Livrustkammaren och Livrustkammarens Vänner. Mårten Hougström och Cecilia Lagersvärd höll gemensamt föredraget om Victoria (1862-1930). Evenemanget var utsålt och efter föredraget följde tesalong i Stensalen.

Foto: Per Ahlander

Visning på Grillska huset

17 januari genomfördes årets första evenemang i Livrustkammarens Vänner. 30 personer som fick en trevlig kväll på Grillska huset i Gamla Stan med berättelse om husets historia, visning och därefter följde kaffe och smörgås.

Taket i festvåningen

Martin Neuding Skoog årets stipendiat

Vänföreningen instiftade 2003 ett stipendium årligen delas ut till författaren av ett förtjänstfullt vetenskapligt arbete inom Livrustkammarens intresseområde. Sedan dess har stipendiet delats ut till forskare inom främst historia och konstvetenskap med historisk inriktning. Stipendiesumman är 20.000 kronor och fiinanseras till hälften av för ändamålet avsatta medel från Livrustkammarens Vänner och till hälften av medel från Katarina af Silléns familj, viket vi förstås är mycket tacksamma för.

Årets stipendiat är Martin Neuding Skoog, som tilldelas stipendiet för sin avhandling I rikets tjänst. Krig, stat och samhälle i Sverige 1450 - 1550.

Martin Neuding Skoog (f. 1980) är historiker verksam vid Stockholms universitet och vid Försvarshögskolan. Hans forskning är orienterad mot svensk och europeisk historia 1400–1600 med fokus på politik, konfliktforskning och militär kulturhistoria. I avhandlingen studerar han den tidigmoderna statens framväxt i Sverige med utgångspunkt i den militära utvecklingen under perioden 1450–1550. Här studeras dels hur centraliserad våldsutövning organiserades i ett samhälle med en svag stat, samt vilka politiska konsekvenser Gustav Vasas centralisering av de militära institutionerna senare fick. Martin behandlar både frälsegruppens militära betydelse, regentens eget följe, biskoparnas militära roll, städernas kårer, bondeuppbåden och den nya arméorganisation som växte fram under Gustav Vasas tid. För närvarande arbetar han med ett forskningsprojekt som behandlar militära entreprenörer i Östersjöområdet under 1500-talet.

På bilden från vänster: Vänföreningens vice ordförande beata Rotehlius, stipendiaten Martin Neuding Skoog och vänföreningens ordförande Mårten Hougström.

Föredrag om Karl XIV Johan och konsten 21 oktober

Söndagen den 21 oktober deltog 38 personer i vänföreningens evenemang med ett mycket intressant föredrag om Karl XIV Johan och konsten, framfört av Per Widén, som är konst- och idéhistoriker och forskar om historiemåleri och hur den svenska historien kom att bli ett viktigt ämne att skildra i konsten. Per är
verksam vid Stockholms universitet.

Karl XIV Johan var en flitig beställare av konst, kanske främst skulpturer som Karl XIII-statyn i Kungsträdgården och Bengt Erland Fogelbergs "Oden". Men kungens intresse för konsten och vad den kunde användas till var större än så, inte minst när det kom till historiemåleriet som fick ett första uppsving under period. Efter föredraget serveras kaffe och kaka i Stensalen.

Föredrag om Pfalziska dynastin 23 september

Lördagen den 23 september höll vänföreningens ordförande Mårten Hougström ett föredrag om Pfalziska dynastin. Det handlade om kungarna Karl X Gustav, Karl XI, Karl XII och regerande drottningen Ulrika Eleonora, som abdikerade 1720 till förmån för sin gemål Fredrik I. Efter föredraget serverades kaffe och kaka i Stensalen. 27 personer deltog i evenemanget.

Familjeporträtt, Karl XI, av Ehrenstrahl

Karl XI och hans familj i början av 1690-talet. Foto: Livrustkammaren.

Klicka här för mer information.

 

Svenska