Nyheter

Visning på Grillska huset

17 januari genomfördes årets första evenemang i Livrustkammarens Vänner. 30 personer som fick en trevlig kväll på Grillska huset i Gamla Stan med berättelse om husets historia, visning och därefter följde kaffe och smörgås.

Taket i festvåningen

Martin Neuding Skoog årets stipendiat

Vänföreningen instiftade 2003 ett stipendium årligen delas ut till författaren av ett förtjänstfullt vetenskapligt arbete inom Livrustkammarens intresseområde. Sedan dess har stipendiet delats ut till forskare inom främst historia och konstvetenskap med historisk inriktning. Stipendiesumman är 20.000 kronor och fiinanseras till hälften av för ändamålet avsatta medel från Livrustkammarens Vänner och till hälften av medel från Katarina af Silléns familj, viket vi förstås är mycket tacksamma för.

 

Årets stipendiat är Martin Neuding Skoog, som tilldelas stipendiet för sin avhandling I rikets tjänst. Krig, stat och samhälle i Sverige 1450 – 1550.

 

Martin Neuding Skoog (f. 1980) är historiker verksam vid Stockholms universitet och vid Försvarshögskolan. Hans forskning är orienterad mot svensk och europeisk historia 1400–1600 med fokus på politik, konfliktforskning och militär kulturhistoria. I avhandlingen studerar han den tidigmoderna statens framväxt i Sverige med utgångspunkt i den militära utvecklingen under perioden 1450–1550. Här studeras dels hur centraliserad våldsutövning organiserades i ett samhälle med en svag stat, samt vilka politiska konsekvenser Gustav Vasas centralisering av de militära institutionerna senare fick. Martin behandlar både frälsegruppens militära betydelse, regentens eget följe, biskoparnas militära roll, städernas kårer, bondeuppbåden och den nya arméorganisation som växte fram under Gustav Vasas tid. För närvarande arbetar han med ett forskningsprojekt som behandlar militära entreprenörer i Östersjöområdet under 1500-talet.

 

På bilden från vänster: Vänföreningens vice ordförande beata Rotehlius, stipendiaten Martin Neuding Skoog och vänföreningens ordförande Mårten Hougström.

Föredrag om Karl XIV Johan och konsten 21 oktober

Söndagen den 21 oktober deltog 38 personer i vänföreningens evenemang med ett mycket intressant föredrag om Karl XIV Johan och konsten, framfört av Per Widén, som är konst- och idéhistoriker och forskar om historiemåleri och hur den svenska historien kom att bli ett viktigt ämne att skildra i konsten. Per är
verksam vid Stockholms universitet.

Karl XIV Johan var en flitig beställare av konst, kanske främst skulpturer som Karl XIII-statyn i Kungsträdgården och Bengt Erland Fogelbergs "Oden". Men kungens intresse för konsten och vad den kunde användas till var större än så, inte minst när det kom till historiemåleriet som fick ett första uppsving under period. Efter föredraget serveras kaffe och kaka i Stensalen.

 

Föredrag om Pfalziska dynastin 23 september

Lördagen den 23 september höll vänföreningens ordförande Mårten Hougström ett föredrag om Pfalziska dynastin. Det handlade om kungarna Karl X Gustav, Karl XI, Karl XII och regerande drottningen Ulrika Eleonora, som abdikerade 1720 till förmån för sin gemål Fredrik I. Efter föredraget serverades kaffe och kaka i Stensalen. 27 personer deltog i evenemanget.

Familjeporträtt, Karl XI, av Ehrenstrahl

Karl XI och hans familj i början av 1690-talet. Foto: Livrustkammaren.

Klicka här för mer information.

 

Svenska
Topp-bild: